Bezoek en afspraken rondom terminale fase tijdens corona-uitbraak

Versie: 20 maart 2020

Alle afspraken zijn met het oog op het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

Algemene afspraken:

  • Overleden bewoners kunnen tot nader orde niet binnen Sint Jozefoord opgebaard worden.
  • Nadat de dienstdoende arts de bewoner overleden heeft verklaard, wordt de bewoner zo snel als mogelijk overgebracht naar een mortuarium, in overleg met de begrafenisondernemer.

Bezoek tijdens de terminale fase:

Op afdelingen waar corona is vastgesteld:

Deze afspraken gaan in als de arts de terminale fase heeft vastgesteld. Dit betekent dat de verwachting is dat de bewoner binnen korte tijd zal overlijden.

  • Er mogen 2 bezoekers tegelijk bij de bewoner. De binnenkomst en het vertrek gaat buitenom. Daar waar dit niet lukt wordt gekozen voor de kortste route, bijvoorbeeld het trappenhuis bij Zicht op Nuland. Overleg dit met de zorgmedewerkers indien u hierover vragen heeft;
  • Alleen familie in de eerste graad kan op bezoek komen, met een maximum van 3 personen per familie per dag.

Op afdelingen waar geen corona is vastgesteld:

Deze afspraken gaan in als de arts de terminale fase heeft vastgesteld. Dit betekent dat de verwachting is dat de bewoner binnen korte tijd zal overlijden.

  • Er mogen 2 bezoekers tegelijk bij de bewoner. De binnenkomst en het vertrek gaat buitenom. Daar waar dit niet lukt wordt gekozen voor de kortste route, bijvoorbeeld het trappenhuis bij Zicht op Nuland. Overleg dit met de zorgmedewerkers indien u hierover vragen heeft;
  • Alleen familie in de eerste graad kan op bezoek komen, met een maximum van 3 personen per familie per dag.