Brief Cliëntenraad

’s-Hertogenbosch/Nuland, 17 maart 2020

Aan: alle medewerkers en vrijwilligers van Sint Jozefoord, die momenteel gezamenlijk en onder heel moeilijke omstandigheden blijven zorgen voor onze dierbare bewoners op Sint Jozefoord.


En aan: alle bewoners van Sint Jozefoord

De afgelopen weken zijn hectisch geweest voor iedereen. We hebben moeten wennen aan een totaal nieuwe situatie met een pandemie van het snel oprukkende coronavirus. De maatregelen van het kabinet vergen veel van iedereen. We moeten het samen voor elkaar krijgen om te zorgen dat het virus niet ongebreideld kan verspreiden zodat de zorg het aankan om te helpen waar dat het meest noodzakelijk of urgent is. 

Binnen Sint Jozefoord is dagelijks crisisberaad ingesteld. Elke dag nieuwe en moeilijke keuzes maken zoals het sluiten van Sint Jozefoord voor bezoekers. Voor medewerkers de plicht om te komen werken als ze geen koorts hebben. Dit zijn vergaande maatregelen om de meest kwetsbare mensen te beschermen. 

  • Voor de mensen op de werkvloer die telkens hun werk moeten aanpassen aan veranderende situaties, gewijzigde diensten en richtlijnen die elke dag weer anders zijn.
  • Vooral voor de bewoners is het moeilijk te begrijpen waarom hun familie niet meer op bezoek mag komen. 
  • Voor de directie en het managementteam die moeilijke besluiten en maatregelen moeten treffen. Die controle op de situatie moeten houden.  Het vergt veel van iedereen, alle medewerkers en vrijwilligers van Sint Jozefoord. En dit alles gebeurt met een positieve instelling.

Ook voor onze bewoners hebben we veel respect. Er wordt veel van hen gevraagd zoals geen bezoek, geen activiteiten, niet samen koffiedrinken of gezamenlijk de maaltijd gebruiken.  Dit zijn toch de dingen die het leven van onze bewoners aangenamer maken. Helaas is het schrappen van al deze gezamenlijke activiteiten de enige manier om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden.

We begrijpen en onderstrepen deze regels, maar tegelijkertijd beseffen wij terdege dat het niet meevalt voor onze bewoners.

Als Cliëntenraad willen we wij onze grote waardering en erkentelijkheid uitspreken voor de inzet die ieder van jullie laat zien.

Het motto van Jozefoord: “Samenwerken in verbondenheid” wordt nu daadwerkelijk in praktijk gebracht. En dat is iets waar we heel trots op zijn.

Namens Cliëntenraad Sint Jozefoord

Wilma van Pinxteren
Henk van de Broek
Angelique Gijsbers
Carien van de Haterd
Wilma Nooij
Henny van Schijndel
Riet Zwanenberg