Over Corona: Veelgestelde vragen voor medewerkers

update 27 maart 2020

Wij weten niet wat de corona-pandemie in de (nabije) toekomst voor ons in petto heeft. Om samen met jullie zo snel als mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden, communiceren we via de website. Hieronder zie je een aantal veelvuldig gestelde vragen.

Voor alle scenario’s die mogelijk op ons af komen geldt dat we de maximale continuïteit van zorg wil garanderen voor de bewoners en cliënten die van ons afhankelijk zijn. Sint Jozefoord volgt hierin de actuele richtlijnen van het RIVM. Voor meer informatie hierover kijk op deze pagina.

We doen allemaal ons uiterste best om onze cliënten de goede en warme zorg te blijven bieden die zij gewend zijn en nodig hebben. En we zullen in deze tijden goed op elkaar moeten letten en zuinig moeten zijn op elkaar.

1. Met welke klachten mag ik werken en met welke klachten mag ik niet werken?

Sint Jozefoord volgt hierin de richtlijnen van het RIVM voor zorgmedewerkers:

Wanneer moet je thuisblijven?

 • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts ( = een temperatuur van 38 graden of hoger).
 • Bij koorts ( = een temperatuur van 38 graden of hoger).
 • Als je contact hebt gehad met iemand met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten.

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. Tevens is een zieke huisgenoot voor zorgmedewerkers ook geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je weer aan het werk:

 • Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts (dus een temperatuur onder de 38 graden) hebt.
 • Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Natuurlijk is het van groot belang dat iedereen de hygiëne-maatregelen (hand- en hoesthygiëne) toepast.

Het kan zijn dat een collega van afdeling personeelszaken je belt om te vragen naar de ontwikkeling van jouw klachten. Dit doen we zodat we elk gewenst moment een actueel beeld van onze organisatie hebben en daarop kunnen reageren. Bovendien verlangt de samenwerking met andere zorginstellingen dat we deze cijfers voorhanden hebben.

2. Ik heb een risicogebied in het buitenland bezocht. Mag ik nog werken?

Als je geen verkoudheidsklachten of klachten aan de luchtwegen heb, kun je gewoon aan het werk. Houd wel, net als iedereen, je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten.

3. Hoe komen de maatregelen binnen Sint Jozefoord tot stand?

Dagelijks (en/of meerdere malen per dag) komt het crisiskernteam bij elkaar. Het is daarom van groot belang dat de situatie van Sint Jozefoord up tot date in kaart is gebracht (denk aan actuele informatie rondom bewoners en medewerkers) zodat deze naast de richtlijnen van de overheid, GGD en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) gelegd kunnen worden. Ook zaken als bevoorrading van materialen en communicatie richting bewoners en contactpersonen wordt hier afgestemd.

4. Hoe gaan we binnen Sint Jozefoord om met bijeenkomsten en samenkomsten?

Binnen Sint Jozefoord hanteren we de afspraak dat we niet met groepen groter dan 8 personen samen komen. Of en wanneer hier uitzondering op gemaakt wordt, zal door het crisisteam of zorgmanager bepaald worden.

5. Ik heb een vakantie/weekendje weg geboekt of ik wil een evenement bezoeken. Wat moet ik doen?

Het landelijke advies voor zorgmedewerkers is om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn).

6. Uit vrees voor besmetting wil ik thuisblijven. Mag dat?

We begrijpen je bezorgheid, maar het is niet toegestaan om thuis te blijven. Sint Jozefoord doet er alles aan om de veiligheid van iedereen te garanderen. Wij treffen de nodige voorzorgsmaatregelen ten behoeve van een veilige en gezonde werkplek. De huidige situatie wordt zorgvuldig in de gaten gehouden en de nodige maatregelen zijn getroffen. Heb je toch nog zorgen, bespreek deze met je leidinggevende.

Het is niet de bedoeling dat je als medewerker zelfstandig besluit om van je werk weg te blijven. Bespreek je zorgen met je leidinggevende. Indien je ongeoorloofd afwezig bent, dan volgt een gesprek met je leidinggevende en kunnen er maatregelen getroffen worden.

7. De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten in verband met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Scholen en kinderopvang blijven beschikbaar voor ouders die (beiden) een vitale functie vervullen. Werken in de zorg valt onder vitale functies. Indien het niet (direct) mogelijk is om opvang te regelen, kun je in overleg met je leidinggevende kort verlof opnemen om opvang te regelen. 

8. Ik ben stagiaire/vrijwilliger. Welke regels gelden voor mij?

Alle stagiaires en vrijwilligers volgen het beleid van Sint Jozefoord. Zij worden gezien als medewerkers.

9. Wat is het beleid t.a.v. het wel of niet bieden van opvang van onze cliënten?

We hebben de cliënten van de dagbesteding op geïnformeerd over het feit dat de dagbesteding in ieder geval tot 1 juni gesloten is. Daar waar opvang noodzakelijk is, zoeken we samen naar een oplossing. Uiteraard onderhouden we regelmatig contact met deze cliënten.

10. Waar en wanneer kan ik terecht met vragen over het coronavirus en het werk binnen Sint Jozefoord?

Op de site van Sint Jozefoord geven we continu de meest actuele informatie voor onze organisatie aan en je mag contactpersonen, vrijwilligers en anderen daarop wijzen. Mochten jullie vragen krijgen die je niet kan beantwoorden, zoek dan contact met de zorgmanager. Tijdens kantooruren kan dit via de weg die je gewend bent. Na kantooruren (tussen 17.00 en 7.00 uur) en in het weekend kun je bellen met het nummer 073-2008344.

11. Ik werk op een afdeling/woongroep zonder besmetting, en ik heb contact gehad met een collega van een afdeling/woongroep met besmetting. Kan ik wel gewoon aan het werk op mijn afdeling/woongroep?

Als je geen klachten hebt (zie antwoord op vraag 1) kun je gewoon komen werken op je eigen afdeling/woongroep.

12. Mogen we met bewoners naar buiten, bijvoorbeeld voor een wandeling?

Zeker. Indien dit mogelijk is ga dan vooral met de bewoners naar buiten. Blijf daarbij op het terrein van Sint Jozefoord.

13. Hoe was ik mijn kleding op de juiste manier?

Ik werk op een afdeling waar geen (verdenking op) coronabesmetting is:

 • De kleding hoeft niet apart gewassen te worden en is niet besmet
 • Kleding wassen volgens voorschrift zoals:
  • Op 60 graden
  • Op 40 graden en in de droger op 60 graden
  • Op 40 graden en strijken

Ik werk op een afdeling waar (verdenking op) coronabesmetting is:

Ook al draag je beschermende middelen (schort, handschoenen, mondkap): beschouw je kleding als besmet.

 • Doe direct bij thuiskomst je kleding uit (bijvoorbeeld in de gang, bijkeuken of garage).
 • Doe de kleding direct in de wasmachine en was volgens voorschrift:
  • Op 60 graden (voorkeur)
  • Op 40 graden + in de droger op 60 graden
  • Op 40 graden + strijken

14. Ik heb zelf mondkapjes genaaid, kan ik deze gebruiken?

Nee, zelfgemaakte mondkapjes zijn niet veilig om te gebruiken.

Lees bij officiële mondkapjes ook goed de gebruiksaanwijzing, en houd het mondkapje niet langer op dan voorgeschreven.