Respijtzorg

Met respijtzorg kan de zorg van mantelzorgers tijdelijk (en volledig) worden overgenomen. De zorg is bedoeld om mantelzorgers een adempauze te geven, zodat zij de zorg langer vol kunnen houden. Ze kunnen bijvoorbeeld op vakantie of familiebezoek. Respijtzorg kan ook bedoeld zijn om een ziekenhuisopname of revalidatie van de mantelzorger op te vangen.

Terug naar de begrippenlijst