Verzorgenden niveau 3

Wij vragen

 • Je verricht taken voortkomend uit de afspraken volgens het zorgplan
 • Je kan voorbehouden handelingen verrichten volgens de BIG richtlijnen.
 • Je participeert in de observatie van bewoners en meldt bijzonderheden aan de leidinggevende en/of behandelaars.
 • Je neemt evt deel aan werkoverleg, mono- en multidisciplinaire besprekingen en heeft hierin een actieve inbreng. Levert een bijdrage aan de voorbereiding alsook de uitwerking ervan.
 • Je onderhoudt (mede) contacten met relaties/familie van bewoners.
 • Je draagt zorg voor rapportage en administratie.
 • Je draagt mede zorg voor het zorgvuldig en doelmatig omgaan met de aan hem toegewezen apparatuur en middelen.
 • Je draagt mede zorg voor een optimaal woon-/leefklimaat.
 • Je verricht werkzaamheden van huishoudelijke aard behorende bij de functie.
 • Je kan worden belast met een specifieke afdelingstaak.
 • Je maakt deel uit van de Bedrijfshulpverlenersgroep.
 • Je kan (eind)verantwoording dragen over een groep bewoners en deze zorg adequaat coördineren.

Ons aanbod

Voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar (bij goed functioneren is er zicht op een vast dienstverband) een dienstverband voor minimaal 12 uur en maximaal 20 uur per week.

Wij bieden een werkomgeving waar JIJ het verschil kan maken. Sint Jozefoord is een organisatie waar je ideeën ertoe doen, waar de verbondenheid tussen de cliënten en de medewerkers groot is en waar overleglijnen kort zijn.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals onder andere onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering conform CAO VVT. Het fietsplan, mediaplan, yoga, mindfulness, een mantelzorgcoach én schilderlessen zijn hier voorbeelden van.

Interesse?

Belangstellenden voor deze functie kunnen hun reactie sturen naar afdeling Personeelszaken, via vacature@jozefoord.nl.