Slechtziend en slechthorend

Verbondenheid

Als u zowel slechtziend als slechthorend bent, is het niet eenvoudig om sociaal en zinvol bezig te blijven. Veel activiteiten die u vroeger wel kon doen, zijn nu niet meer mogelijk.

Activiteiten voor doofblinden

Bij Sint Jozefoord kunt u terecht bij de ‘Zuster Mullergroep’. Elke week komen slechthorende of slechtziende bewoners bijeen en voor een activiteit die past bij hun beperking. Er wordt bijvoorbeeld creatief gewerkt met klei en vilt, of er wordt samen een maaltijd bereid. Uiteraard is er altijd ruimte voor gezelligheid.

Met de Zuster Mullergroep proberen we ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig en sociaal betrokken blijft als mogelijk is.

Expertise voor doofblinden

Zr. Hildegard Muller was een zuster Trappistin, die bijna geheel doof en zeer slechtziend was. Haar wereld werd hier­door steeds kleiner. Tot zij één dag in de week naar de dagbesteding ging bij Kalorama, een instelling met veel ervaring op het gebied van begeleiden van doofblin­den. Helaas was dit na een bepaalde tijd door financiële omstandigheden niet meer mogelijk.

Op de dag dat zij overleed besloten Sint Jozefoord, CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) en Kalorama gezamenlijk dat er binnen Sint Jozefoord adequaat hulp geboden moest worden aan doofblinden senioren. Uit eerbied en respect is de naam van Zr. Muller gekoppeld aan dit initiatief.