ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit betreft algemene dagelijkse handelingen die mensen zelfstandig kunnen uitvoeren, zoals aankleden, wassen, eten en drinken, de toiletgang, in en uit bed komen, lopen en bewegen, etcetera.

Terug naar de begrippenlijst