Algemene voorwaarden

​​​Als lid van ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, gebruikt Sint Jozefoord de leveringsvoorwaarden van ActiZ. De algemene voorwaarden en bijzondere modules bestaan uit een algemeen deel en modules. Het algemeen deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. Daarnaast zijn één of meerdere modules van toepassing, afhankelijk van de zorg- en dienstver​lening die u ontvangt.

Prijslijst services en diensten