Kwaliteitsvenster

Sint Jozefoord vindt het belangrijk om menswaardige aandacht te hebben voor elkaar. De kracht zit in de verbondenheid. Door te zorgen voor een betekenisvol leven voor alle ouderen in de lokale omgeving waarbij ze op eigen wijze invulling kunnen geven aan hun leven, draagt Sint Jozefoord bij aan deze verbinding. Daarbij laat Sint Jozefoord zich leiden door vier kernwaarden. Ze wijzen Sint Jozefoord de weg en helpen bij het bepalen van de koers.

Sint Jozefoord werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, welzijn en ondersteuning. Op welke manier wij dit doen, kunt u lezen in dit kwaliteitsvenster. De informatie, cijfers en waarderingen die u op deze pagina’s vindt, zijn ook passend bij de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging.

De manier waarop wij werken aan kwaliteit is geborgd via de vier strategische speerpunten van de organisatie. De wijze waarop we dit hebben gedaan en de behaalde resultaten zijn samengevat in de informatie in dit Kwaliteitsvenster.

Klik op onderstaande onderwerpen om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop er binnen Sint Jozefoord wordt gewerkt aan kwaliteitsborging- en verbetering.

Datum laatste wijziging: 24-06-2022