Kwaliteitsvenster

Sint Jozefoord werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, welzijn en ondersteuning. Op welke manier wij dit doen, kunt u lezen in dit kwaliteitsvenster. De informatie, cijfers en waarderingen die u op deze pagina’s vindt, zijn passend bij de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging.

De manier waarop wij werken aan kwaliteit is geborgd via de vier strategische speerpunten van de organisatie zoals uitgewerkt in de informatie in dit Kwaliteitsvenster en in het kwaliteitsplan.

Klik op onderstaande tegels om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop er binnen Sint Jozefoord wordt gewerkt aan kwaliteitsborging- en verbetering.

In voorgaande jaren is er een kwaliteitsverslag gemaakt. Deze kunt u hieronder inzien: