(Basis)Veiligheid

Cliënten kunnen erop vertrouwen dat de zorg die wij geven veilig is. Wij zorgen ervoor dat we van elke cliënt de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren. Een optimale risicovermindering betekent dan ook dat wij samen met cliënten en hun naasten de verantwoordelijkheid nemen voor ‘weloverwogen risico’s’ waarbij welzijn van de cliënt onze gemene deler is. Hiervoor gaan wij met hen in gesprek en maken wij afspraken die we vastleggen. We hebben daarbij onder meer aandacht voor eten en drinken, advance care planning (afspraken rondom levenseinde), medicatieveiligheid, decubituspreventie en de inzet van onvrijwillige zorg. Deze worden ook wel de indicatoren basisveiligheid genoemd.

Indicatoren basisveiligheid

Sint Jozefoord is verplicht om deze indicatoren jaarlijks te meten en aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland (ZiN). De gegevens worden verzameld en door de commissie kwaliteit geanalyseerd.

De drie verplichte indicatoren basisveiligheid zijn: ‘advance care planning’, ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast heeft Sint Jozefoord de keuze uit een aantal andere indicatoren. Er is gekozen voor de indicatoren ‘decubituspreventie’ en ‘terugdringen vrijheidsbeperking’.