Aandacht voor eten en drinken

Onze missie is bijdragen aan het geluk en de gezondheid van de bewoners van Sint Jozefoord. Als onderdeel daarvan bieden we met bevlogenheid en vakmanschap, smaakvolle en gezonde maaltijden aan de bewoners, afgestemd op hun wensen en behoeften.

Persoonlijk en met aandacht

We houden rekening met persoonlijke voorkeuren, wensen en bijzonderheden rondom het eten en drinken, bijvoorbeeld wanneer deze verband houden met de persoonlijke levensgeschiedenis, levensbeschouwing en dieetwensen. Specifieke afspraken worden voor elke bewoner vastgelegd in het cliëntdossier en periodiek besproken. Ook zorgen we voor gevarieerde en flexibele maaltijden op elke woongroep.

We zorgen voor accenten in de voeding die het leven aangenaam maken, zoals lekkernijen van het betreffende seizoen en extra feestelijke maaltijden op bijzondere feestdagen.

De maaltijd als gemeenschappelijk moment

Het samen delen van de maaltijd op de woongroep is een moment van gezelligheid en verbondenheid. Daarom is er expliciet aandacht om de juiste voorwaarden te scheppen voor een fijne en smaakvolle maaltijd. Denk hierbij aan het voorkomen van onnodige verstoringen, de sfeer aan tafel, en een passende opening en beëindiging van de maaltijd. Het blijft daarbij altijd mogelijk voor een individuele bewoner om op de eigen kamer de maaltijd te gebruiken.

Aandacht voor mens, milieu en maatschappij

Sint Jozefoord hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wat voeding betreft. Daarom werken we alleen samen met leveranciers die nadrukkelijk rekening houden met mens, milieu en maatschappij, zoals het aanbieden van seizoensgebonden voedselwaren, het voorkomen van voedselverspilling en verkleinen van de afvalberg.

De gastvrouwen zijn de ogen en oren

Onze gastvrouwen spelen een belangrijke rol in de voeding. Zij ondersteunen bij de dagelijkse maaltijden op maat. Daarbij betrekken zij de bewoners: bij de keuzes voor eten en drinken en bij de bereiding.