Advance Care Planning

Advance Care Planning gaat over de afspraken rondom het levenseinde, zoals wel of niet reanimeren of de inzet van levensverlengende behandelingen. Met elke cliënt wordt besproken welke medische behandelingen hij of zij in welke situatie wel en niet wil ontvangen. De wens van de cliënt is hierbij leidend. Hierdoor worden onnodige en ongewenste ziekenhuisopname voorkomen. In acute situaties overwegen we altijd of ziekenhuisopname zinvol is en overeenkomt met de wensen van de cliënt. Het reanimatiebeleid van Sint Jozefoord wordt medio 2022 geëvalueerd.