Medicatieveiligheid

Sint Jozefoord werkt vanaf het derde kwartaal 2022 met aandachtsvelders en een regiehouder medicatieveiligheid. Zij houden zich bezig met het verbeteren en borgen van de kwaliteit op het gebied van medicatieveiligheid. Het onderwerp medicatieveiligheid krijgt hierdoor extra aandacht, wat heeft geresulteerd in een verbeterplan medicatieveiligheid. Uit de audits blijkt dat het gedrag van medewerkers een belangrijke factor is als het gaat om medicatieveiligheid. In de uitwerking van het verbeterplan is dit meegenomen.Binnen Sint Jozefoord werken we volgens de landelijke medicatierichtlijnen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het medicatieprotocol van Sint Jozefoord.