Decubituspreventie

Decubitus, of doorligwonden, zijn wonden aan het lichaam door het te lang liggen of zitten in dezelfde houding. Door de langdurige druk beschadigt de huid en het onderliggende weefsel. Decubitus komt het meest voor op plekken waar het bot dicht onder het huidoppervlakte zit, zoals de stuit, de zitbeenknobbels, heupen, hielen, enkels en ellebogen.

Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is. Bij Sint Jozefoord zijn zowel een ergotherapeut als een wondverpleegkundige werkzaam. Zij adviseren zorgmedewerkers over passende acties om decubitus te voorkomen en te behandelen. Zo is wondzorg (ten behoeve van preventie van decubitus) onderdeel van de doorlopende risicosignalering en volgen we handelingsprotocollen van Vilans. Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met cliënten, familie en de betrokken disciplines een behandelplan opgesteld.