Innovatie en samenwerken

Sint Jozefoord zet technologische middelen in om kwaliteit van zorg en welzijn en de bewegingsvrijheid en veiligheid van cliënten te vergroten. Denk hierbij aan de inzet van domotica, waaronder camerasystemen, GPS-signalering en zorgalarmering en ook de inzet van middelen die ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding, zoals de Joyk empathiepop, Tovertafel, BeleefTV, Qwiek en CRDL.

Daarnaast werken we samen met verschillende partners en stakeholders in de regio. De samenwerking is van cruciaal belang om zorg te kunnen blijven leveren. Ook participeert Sint Jozefoord in meerdere (lerende) netwerken. Kennisuitwisseling vindt doorgang in netwerken zoals het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), netwerk palliatieve zorg, netwerk dementie en een kwaliteitsnetwerk.