Innovatie en samenwerken

Innovatie

Sint Jozefoord zet momenteel zorgtechnologie in zoals domotica, GPS-signalering en zorgalarmering. Voor Sint Jozefoord is zorgtechnologie onmiskenbaar in de doorontwikkeling van de ouderenzorg. Inzet van zorgtechnologie is van belang om zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren maar ook om in de toekomst capaciteit van de zorg te borgen. Ook worden middelen ingezet bij een zinvolle dagbesteding. Te denken valt aan de Joyk empathiepop, Tovertafel en BeleefTV. Ook zijn er in het bos van Sint Jozefoord wandelingen te maken aan de hand van QR-codes.Bewegen is ’ belangrijk bij  Sint Jozefoord. In 2023 heeft de directeur-bestuurder met een collega  bestuurder uit het bestuurlijk regionaal netwerk innovatie in de portefeuille. Daarnaast is één van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) dagelijks met innovatie in de (ouderen) zorg bezig.

Samenwerken

We werken samen met verschillende partners en stakeholders in de regio. De samenwerking is van cruciaal belang om zorg en welzijn te kunnen blijven leveren. In de regio werkt Sint Jozefoord nauw samen met verschillende (medische) stakeholders zoals de andere VVT-instellingen, huisartsen en ziekenhuizen. Maar ook is er nauwe samenwerking met de Gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss. Vanuit de regio doet Sint Jozefoord mee aan innovatie projecten zoals bijvoorbeeld beeldzorg, slim incontinentiemateriaal en capaciteitsplanning. Ook participeert Sint Jozefoord in meerdere (lerende) netwerken. Kennisuitwisseling vindt doorgang in netwerken zoals het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), netwerk palliatieve zorg, netwerk dementie en een kwaliteitsnetwerk.