Strategische speerpunten

Binnen Sint Jozefoord zijn vier strategische speerpunten vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de missie en visie van de organisatie. De speerpunten geven richting aan de uitvoering van onze strategie. De strategische speerpunten waarlangs Sint Jozefoord werkt en waaraan alle projecten getoetst worden zijn: ‘zien en gezien worden’, ‘vergroten van vitaliteit en inzetbaarheid’, ‘betrekken van de omgeving’ en ‘slimmer werken’.