Zien en gezien worden

Sint Jozefoord is een organisatie die zich betrokken voelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat komt tot uiting doordat we de mens achter de cliënt én de mens achter de medewerker en vrijwilliger kennen. We hebben menswaardige aandacht voor elkaar. Dat betekent dat we oog hebben voor elkaars behoeften en waardering voor hoe (verschillend) we zijn. We zien de ontwikkelingen in de omgeving rondom de bewoner/cliënt/burger en spelen daar wendbaar op in. We geven zin in en aan de dag van de cliënt.