Zien en gezien worden

Sint Jozefoord is een organisatie die zich betrokken voelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat komt tot uiting doordat we de mens achter de cliënt én de mens achter de medewerker en vrijwilliger kennen. We hebben menswaardige aandacht voor elkaar. Dat betekent dat we oog hebben voor elkaars behoeften en waardering voor hoe (verschillend) we zijn. We zien de ontwikkelingen in de omgeving rondom de bewoner/cliënt/burger en spelen daar wendbaar op in. We geven zin in en aan de dag van de cliënt.

De visie op zorg is onder de loep genomen en getransformeerd naar een visie op welzijn. Het welzijn van onze bewoners en cliënten is steeds belangrijker. Sint Jozefoord heeft nog een weg te gaan als het gaat om de bewoners en cliënten (voor zover als mogelijk) zelfredzaam te laten zijn. Welzijn begint al buiten de poorten van Sint Jozefoord met preventie, zelfredzaamheid en positieve gezondheid in de wijk. Sint Jozefoord wil verankeren in de lokale omgeving en ouderen de kans geven om ook ‘gewoon’ kennis met ons te maken, zonder dat er direct zorg geleverd wordt. De keten van de dagbesteding, thuiszorg en intramurale zorg blijft uiteraard bestaan. Zo verschuiven we van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven.