Zien en gezien worden

Sint Jozefoord is een organisatie die zich betrokken voelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat komt tot uiting doordat we de mens achter de cliënt én de mens achter de medewerker en vrijwilliger kennen. We hebben menswaardige aandacht voor elkaar. Dat betekent dat we oog hebben voor elkaars behoeften en waardering voor hoe (verschillend) we zijn. We zien de ontwikkelingen in de omgeving rondom de bewoner/cliënt/burger en spelen daar wendbaar op in. We geven zin in en aan de dag van de cliënt.

De visie op zorg is onder de loep genomen en getransformeerd naar een visie op welzijn. Het welzijn, het hebben van een zinvolle dag is voor de  bewoners en cliënten is steeds belangrijker. Sint Jozefoord is goed op weg als het gaat om de bewoners en cliënten (voor zover als mogelijk) zelfredzaam te laten zijn. Welzijn begint buiten de poorten van Sint Jozefoord met preventie, zelfredzaamheid en positieve gezondheid in de wijk. Sint Jozefoord wil verankeren in de lokale omgeving en ouderen de kans geven om ook ‘gewoon’ kennis met ons te maken, zonder dat er direct zorg geleverd wordt. De keten van de dagbesteding, thuiszorg en intramurale zorg blijft uiteraard bestaan. Zo verschuiven we van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. In 2023 is gestart met het project Betekenisvol Leven en Werken, volgens de principes van Sociale Benadering. De Sociale Benadering is een bijzondere (mens)visie, basishouding, werkwijze en methodiek, ontwikkeld door Tao of Care/Anne-Mei The. Sint Jozefoord ontwikkelt deze methodiek binnen haar eigen visie en missie en zal deze in de komende jaren verder implementeren op de andere woongroepen.

Familie en mantelzorg wordt nadrukkelijk betrokken bij het welzijn en de zorg van hun naaste. Naast zorggeschoolde medewerkers werken op deze woongroepen ook niet-zorggeschoolde medewerkers, om nog meer oog voor het welzijn van bewoners te kunnen ontwikkelen en borgen.

Sint Jozefoord hecht veel waarde aan het meedenken en de betrokkenheid van haar medewerkers. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is het organiseren van ambassadeursbijeenkomsten. Dit is een groep medewerkers die meedenken over ontwikkelingen binnen organisatie, met ideeën komen en signalen geven. Zij vertegenwoordigen de missie, waarden en doelen van Sint Jozefoord en nemen hun collega’s hier op een informele manier in mee.