Betrekken omgeving

In 2026 is Sint Jozefoord verankerd in de dorpsgemeenschappen van Nuland, Geffen en Vinkel. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio, samen met andere (keten)partners. We zorgen ervoor dat we bijdragen aan een betekenisvol leven voor alle ouderen in de lokale omgeving van Sint Jozefoord. Wij vinden de samenwerking met partners en stakeholders in de regio van cruciaal belang om zorg te kunnen blijven leveren. Diverse bestaande regionale contacten worden verstevigd en nieuwe contacten en samenwerkingen worden gestart. 

Binnen de organisatie maar bij familie en stakeholders willen we bewust maken dat zorg iets van ons samen wordt en niet alleen iets van Sint Jozefoord is. Dit doen we bijvoorbeeld door het gesprek met de omgeving hierover aan te gaan en hier aandacht voor te hebben tijdens de Groet en Ontmoetdagen.