Betrekken omgeving

In 2026 is Sint Jozefoord nóg meer verankerd in de dorpsgemeenschappen van Nuland, Geffen en Vinkel. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio, samen met andere (keten)partners. We zorgen ervoor dat we bijdragen aan een betekenisvol leven voor alle ouderen in de lokale omgeving van Sint Jozefoord. Wij vinden de samenwerking met partners en stakeholders in de regio van cruciaal belang om zorg te kunnen blijven leveren. Diverse bestaande regionale contacten zijn verstevigd en nieuwe contacten en samenwerkingen worden gestart. 

Binnen de organisatie en ook bij familie en stakeholders creëren we bewustzijn dat welzijn en zorg iets van ons samen is en niet alleen iets van medewerkers van Sint Jozefoord. Dit doen we bijvoorbeeld door het gesprek met de stakeholders uit de  omgeving hierover aan te gaan en hier aandacht voor te hebben tijdens de Groet- en Ontmoetdagen voor alle medewerkers en vrijwilligers.