Slimmer werken

In 2026 heeft Sint Jozefoord het beschikbaar arbeidspotentieel optimaal benut, maken zorgtechnologieën deel uit van ons dagelijks werkproces en het dagelijks leven van de cliënt en zijn we inhoudelijk toegerust op de toenemende complexe cliëntbehoeften.

Innovatie
Sint Jozefoord zet technologische middelen in om kwaliteit van zorg en welzijn en de bewegingsvrijheid en veiligheid van cliënten te vergroten. Denk hierbij aan de inzet van domotica, waaronder camerasystemen, GPS-signalering en zorgalarmering. Maar ook de inzet van middelen die ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding, zoals de Joyk empathiepop, Tovertafel, BeleefTV, Qwiek en CRDL.