Slimmer werken

In 2022 zijn er belangrijke stappen gezet in de transitie van ICT zodat Sint Jozefoord de komende jaren werkt in een stabiele en veilige ICT omgeving. Zo is het oproepsysteem geactualiseerd en zijn er stappen gezet Sint Jozefoord in de cloud te laten werken. In 2023 wordt een moderne werkplek geïmplementeerd, waarbij de online omgeving de basis wordt om in te werken. Daarnaast zal slimmer roosteren en beeldbellen behoren tot de nieuwe investeringen.

In april 2022 het nieuwe elektronisch cliëntdossier (ECD) ONS geïmplementeerd. Met de implementatie van ONS wordt vorm gegeven aan de noodzaak om methodisch te werken. Daarbij is bewust gekozen om te gaan werken met de Mikzo-methodiek, waarmee het zorgproces methodisch kan worden vastgelegd. Medewerkers zijn geschoold in het toepassen van de Mikzo-methodiek en de eerst verantwoordelijk verpleegkundigen en verzorgenden (EVV’ers) hebben een landelijk erkende EVV-opleiding gevolgd. In 2023 zal de zorg hier verder in gecoacht en getraind worden.

Er is een werkgroep methodisch werken opgezet om het methodisch werken in het cliëntdossier te borgen en te verbeteren. Via het nieuwe ECD verwacht Sint Jozefoord ook te borgen dat medewerkers meer weten van de bewoners en cliënten. Als voorbeeld: de gastvrouwen en zorghulpen hebben ook toegang tot het ECD waarmee zij beter op de hoogte zijn van het wel en wee van de bewoners en cliënten.

In 2026 heeft Sint Jozefoord het beschikbaar arbeidspotentieel optimaal benut, maken zorgtechnologieën deel uit van ons dagelijks werkproces en het dagelijks leven van de cliënt en zijn we inhoudelijk toegerust op de toenemende complexe cliëntbehoeften.