Dementie Café: Een andere manier van kijken

Wij hoeven niemand te vertellen wat een vreselijke ziekte dementie is. Zowel voor degene die dementie heeft als voor de naasten, zijn er veel momenten van verlies en verdriet. Dementie is ook een innerlijk proces, waarbij de persoon met dementie steeds meer naar binnen keert. Dat maakt het lastig om te zien wat er in […]

Dementie Café: Wat is dementie?

Dementie is de verzamelnaam voor tal van syndromen die worden veroorzaakt door afwijkingen aan de hersenen. Deze verschijnen bij dementie in combinatie met geheugenstoornissen, stemmingsstoornissen en veranderend gedrag. De ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy body-dementie, Parkinson dementie en Fronto-temporale dementie zijn de meest voorkomende vormen. Hoe ontstaan de verschillende vormen van dementie? Welke verschijnselen […]

Dementie Café: Natuur en dementie

Samen met een begeleider van IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) wandelen we in de omgeving van Sint Jozefoord door de natuur. Hierbij leert u hoe u met simpele materialen en activiteiten mensen met dementie de natuur kunt laten beleven en hoe u de natuur kunt gebruiken om contact te leggen.

Dementie Café: Als thuis wonen niet meer gaat

Iemand met dementie gaat in de loop van de tijd steeds verder achteruit in zijn dagelijks functioneren. Hierdoor is er steeds meer zorg en begeleiding nodig en wordt een persoon met dementie afhankelijker van zijn omgeving. Er kan een moment komen dat thuis wonen niet meer mogelijk is en een opname in een verpleeghuis in […]

Dementie Café: Uitleg indicaties

De wet- en regelgeving is heel complex. Welke wetten zijn er binnen het sociale domein? Hoe en door wie wordt de indicatie of de beschikking gesteld? En als u dan gebruik zou willen maken van een persoonsgebonden budget, hoe werkt dat dan? Over deze complexe materie gaan Miranda Wijkhuisen (zorgconsulent) en Jeanne Pennings (casemanager dementie) […]

Dementie Café: Gebruik uw intuïtie

Toen haar moeder Alzheimer kreeg, wilden Evelien Pullens in contact blijven met haar moeder. Natuurlijk is de confrontatie met dementie bij een dierbare hard en pijnlijk. Maar naast het verdriet en het gemis (wat er natuurlijk ook mag zijn), ontdekte Evelien dat het loont om op een andere manier te kijken. Ze maakte op een […]

Dementie Café: Proactieve zorgplanning

Juist bij mensen met dementie is het belangrijk om tijdig over wensen rondom het levenseinde na te denken en te praten. Wat is voor uw belangrijk? Hoe staat u in het leven? Welke behandelingen wilt u wel of niet meer en op welk moment?’ Kwaliteit van leven, daar gaat het om. Dat is ook belangrijk […]

Dementie Café: Gezellig samenzijn

Deze avond nodigen we een ieder uit die ons Dementie Café al eens heeft bezocht heeft voor een gezellig samenzijn. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Dit om de verbinding met elkaar te versterken. Graag kijken we met u terug op de afgelopen bijeenkomsten en horen we van u welke tips en […]