Bericht van de Raad van Toezicht Sint Jozefoord

31 augustus, 2020

De heren De Jager en Peters zullen met ingang van 1 september 2020 officieel aftreden als lid van de Raad van Toezicht in verband met de voor beiden reeds verstreken zittingstermijn.

Namens Sint Jozefoord bedank ik hen voor de vele jaren van onvermoeibare inzet, waardevolle adviezen en aanwezigheid bij vele vergaderingen en bijeenkomsten. Bijzonder is dat zowel de heer De Jager als de heer Peters al deel uitmaakten van de eerste Raad van Toezicht voor Sint Jozefoord, vanaf 2011. Helaas is nu een einde gekomen aan hun bijdrage als lid van onze Raad van Toezicht. Wij hopen beide heren uiteraard tijdens bijzondere gelegenheden voor Sint Jozefoord te kunnen blijven ontmoeten.

Het doet ons genoegen u te informeren dat de Raad van Toezicht mevrouw drs. Marion Pronk-van der Horst en de heer drs. Ton Streppel unaniem verwelkomt als leden van de Raad van Toezicht. Zij hebben aangegeven graag benoemd te willen worden met ingang van 1 september 2020. Een en ander is in goede samenwerking en met positief advies van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Sint Jozefoord tot stand gekomen.

Mevrouw Pronk is directeur Cure & Care Development te Arnhem en heeft veel ervaring op gebied van human resource management. Daarnaast heeft zij veel bestuurlijke ervaring.

De heer Streppel is gespecialiseerd in vastgoed en wonen. Ook hij heeft veel bestuurlijke ervaring in diverse verbanden.

De Raad van Toezicht is erg blij met beide nieuwe leden en verwacht Sint Jozefoord zoals voorheen op professionele en adequate manier van dienst te kunnen zijn.

Joris de Jong,
Voorzitter Raad van Toezicht