Beweegagoog

Een beweegoog houdt zich bezig met het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van een sport- en bewegingsaanbod voor mensen met een bewegingsbeperking. Tijdens individuele begeleiding of groepstherapie probeert de beweegagoog mensen te activeren en hun welzijn te verbeteren.

Terug naar de begrippenlijst