Brief Raad van Toezicht

Beste medewerkers van Sint Jozefoord,

Wij, als Raad van Toezicht, zijn uiteraard ook zeer betrokken bij alle ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus binnen Sint Jozefoord.

Vanuit frequent contact met Sacha Ausems, die ons zeer goed informeert en op de hoogte houdt, krijgen wij een goed beeld van hoe jullie als medewerkers je in deze moeilijke tijd inzetten voor onze bewoners en cliënten.

Namens de volledige Raad van Toezicht wil ik jullie dan ook van harte complimenteren met jullie getoonde inzet en betrokkenheid en wij beseffen ons dat dit veel van jullie vraagt.

Wij wensen jullie alle kracht en sterkte toe voor de komende periode. Het zal immers nog niet voorbij zijn.

Via Sacha zullen wij steeds op de hoogte zijn, en via haar blijven wij meedenken en betrokken.

Nogmaals heel veel kracht en sterkte!

Vriendelijke groet,

Joris de Jong
Voorzitter Raad van Toezicht Sint Jozefoord