Chronische aandoening

Een chronische aandoening kan zowel een lichamelijke als geestelijke aandoening zijn waarbij er geen uitzicht is op volledige genezing. Kenmerkend is dat de ziekte minimaal drie maanden duurt of dat iemand er minimaal drie keer per jaar hinder van ondervindt.

Terug naar de begrippenlijst