Cliëntdossier

In het cliëntdossier staan de gegevens, afspraken en behoeftes van een cliënt. Dit dossier wordt samen met de cliënt ingevuld, zodat het aansluit bij diens wensen. 

Terug naar de begrippenlijst