Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang voor Sint Jozefoord

Mijn naam is Rita van den Brink en ik werk als onafhankelijk extern cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (Wzd) bij Adviespunt Zorgbelang voor de cliënten en vertegenwoordigers van Sint Jozefoord.

Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening recht hebben op ondersteuning van een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan cliënten of hun vertegenwoordigers ondersteunen bij vragen over onvrijwillige zorg. Ook bij onvrede of klachten rondom rond de zorg, samenhangend met opname en verblijf bij Sint Jozefoord.

Als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heb ik een proces ondersteunende rol. Ik kan met u meedenken hoe en met wie u uw vraag of onvrede bespreekbaar kunt maken.


Welke stappen ondernomen worden is afhankelijk van wat u als vraagsteller wil bereiken. Ik heb een partijdige rol, dat wil zeggen ik sta aan de kant van de cliënt of vertegenwoordiger. Het is zijn/haar keuze wat er wel of niet gaat gebeuren. Ik zal daarin onbevooroordeeld luisteren.

Het is niet aan mij het werk van Sint Jozefoord te beoordelen. Wel help ik in het stellen van vragen en het verduidelijken van zaken. Ik kan de cliënt en vertegenwoordiger ondersteunen, bijvoorbeeld als stemversterker of juist een extra setje oren, voor mensen welke kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Alles wat een cliënt of vertegenwoordiger mij vertelt is vertrouwelijk. Ik zal dan ook geen gegevens delen met andere partijen of contact opnemen met iemand, zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven is.

Hieronder ziet u mijn contactgegevens. U kunt mij bellen, mailen, of een WhatsApp bericht sturen. U kunt ook een afspraak met mij op locatie maken.
Bij Sint Jozefoord zal een flyer met mijn contactgegevens beschikbaar zijn.

Rita van den Brink
06 – 34 11 49 02
rvdbrink@zorgbelang-brabant.nl