Cliëntervaringen

Cliëntervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het meten van de kwaliteit van zorg. We zijn dan ook erg trots op alle mooie cijfers en waarderingen die cliënten ons geven.

De ervaringen van cliënten worden jaarlijks op verschillende manieren opgehaald. Jaarlijks vindt het cliëntervaringsonderzoek plaats. Daarnaast kunnen cliënten een beoordeling over de zorg- en dienstverlening van Sint Jozefoord achterlaten op ZorgkaartNederland. Dit is de grootste onafhankelijke ervaringssite in de zorg. Sint Jozefoord spant zich in om zoveel mogelijk reviews te verzamelen. Cliënten worden middels een flyer benaderd om Sint Jozefoord op de website te waarderen. Voor de intramurale zorg zijn we bezig met een nieuwe methodiek om de ervaringen van cliënten te meten.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandSint Jozefoord is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging vindt er voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten over het zorgproces meet. In december 2020 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. De uitkomsten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een infographic. In december 2021 zal er weer een nieuwe meting plaatsvinden.