Congregatie

Een congregatie is een kloostergemeenschap, waar kloosterlingen wonen en leven die geloften hebben afgelegd. Congregaties verschillen van elkaar op het gebied van spiritualiteit, regels, dagactiviteit en soms kleding. 

Terug naar de begrippenlijst