Congregatie

Een congregatie is een kloostergemeenschap, waar kloosterlingen die de geloften (meestal de gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) hebben afgelegd, deel van uitmaken.

Congregaties verschillen van elkaar op het gebied van spiritualiteit, regels, dagorde, missie en soms kleding. 

Terug naar de begrippenlijst