Delier

Een delier, of delirium, is een ploseling opkomende (en voorbijgaande) verwardheid. Bij ouderen is een delier meestal het gevolg van een ziekte of het gebruik van geneesmiddelen. De symptomen zijn angst, onrust, veranderd gedrag, wisselend bewustzijn, moeite met concentratie en aandacht en hallucinaties. 

Terug naar de begrippenlijst