Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie

Terug naar de begrippenlijst