Dementiecafé bij Sint Jozefoord

14 maart, 2024

Elke vierde dinsdag van de maand organiseert Sint Jozefoord het dementiecafé. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gesproken over verschillende onderwerpen waar u mee te maken krijgt als u of iemand in uw directe omgeving dementie krijgt. Het café begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en eindigt om 21.00 uur. Elk dementiecafé heeft een ander thema. Op 26 maart is het eerstvolgende dementiecafé.

26 maart: Vrijheid versus veiligheid
Vrijheid en veiligheid gaan niet altijd goed samen bij mensen met dementie. Hoe kan je mensen met dementie helpen om veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk. Iemand dus waar mogelijk behoeden voor gevaren, maar ook helpen om de eigenheid en zelfredzaamheid te behouden en het leven te leiden dat hem/haar past en het gelukkigst maakt. Onze gastspreker is Vera van Zantvoort, kwaliteitsverpleegkundige bij Sint Jozefoord.

23 april: Dagbesteding
Dagbesteding en dagopvang kunnen structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken voor de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat dagbesteding buitenshuis kan bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie. Onze gastspreker is Rita van der Heijden, Coördinator Cliëntenservice en Zorglogistiek bij Sint Jozefoord.

28 mei: Betekenisvol leven

Mensen met dementie willen niet bezig en rustig gehouden worden. Ze hebben – net als iedereen – behoefte aan betekenisvolle relaties en een invulling van hun leven die aansluit bij hun persoonlijke interesses, verlangens en talenten. Dat zijn de randvoorwaarden om je mens te kunnen voelen.

Mensen met dementie willen leven en ertoe doen. Samen zoeken we naar manieren binnen de persoonlijke leefwereld waarop dat kan. De mens staat centraal, de rol van patiënten gaat naar de achtergrond, waarbij we de dementie niet uit het oog verliezen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor ander sociale rollen, neemt het gevoel mens te zijn toe en groeit zelfvertrouwen. Een gastspreker van Sint Jozefoord komt ons vertellen over ‘Betekenisvol leven’.

Aanmelden is niet nodig, loopt u gerust binnen aan de Duyn en Daelseweg 15 in Nuland. Een overzicht van alle data en onderwerpen vindt u op www.jozefoord.nl/dementiecafe