Dementiecafé

Dementiecafé in Nuland

Het dementiecafé wordt mede mogelijk gemaakt door Seniorenplatform 13-14 en is tot stand gekomen met behulp van subsidie door de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wanneer wordt het gehouden?

Elke vierde dinsdag van de maand is er een bijeenkomst rondom dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. 

Tijd
Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt uiterlijk om 21.00 uur afgesloten.

Thema’s bijeenkomsten

23 januari: Na de diagnose…goed leven met dementie

Wanneer iemand een diagnose dementie krijgt, roept dit vaak veel emoties en vragen op:
– Wat betekent dit door mij en voor mijn naaste?
– Hoe ga ik om met alle veranderingen?
– Hoe ziet de toekomst eruit?
– Wat moet ik regelen?

Op deze avond krijgt u antwoord op deze vragen. Esther Tetteroo, coördinator van het regionale Netwerk Dementie en casemanager dementie, geeft u een spoedcursus ‘leven met dementie’. Hierna bent u op de hoogte van de mogelijkheden en kunt u dit vertalen naar uw eigen situatie.

Want: ook met dementie wilt u uw leven zoveel mogelijk voorzetten zoals u altijd hebt gedaan, eventueel met wat hulp van naasten of instanties.

27 februari: Rouw en verlies: levend verlies

Als je naaste te maken krijgt met dementie, dan verandert het leven voor jullie samen. Als mantelzorger kun je te maken krijgen met het verlies en rouw, terwijl de persoon waar je voor zorgt nog leeft, dit noemen we levend verlies.

Onze gastspreker is Trix van Oosteren, verlies- en rouwtherapeut.

26 maart: Vrijheid versus veiligheid

Vrijheid en veiligheid gaan niet altijd goed samen bij mensen met dementie. Hoe kan je mensen met dementie helpen om veilig te leven, maar ook zo vrij mogelijk.

Iemand dus waar mogelijk behoeden voor gevaren, maar ook helpen om de eigenheid en zelfredzaamheid te behouden en het leven te leiden dat hem/haar past en het gelukkigst maakt.

Onze gastspreker is Vera van Zantvoort, kwaliteitsverpleegkundige bij Sint Jozefoord.

23 april: Dagbesteding

Dagbesteding en dagopvang kunnen structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken voor de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat dagbesteding buitenshuis kan bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie.

Onze gastspreker is Rita van der Heijden, Coördinator Cliëntenservice en Zorglogistiek bij Sint Jozefoord.

28 mei: Betekenisvol leven

Mensen met dementie willen niet bezig en rustig gehouden worden. Ze hebben – net als iedereen – behoefte aan betekenisvolle relaties en een invulling van hun leven die aansluit bij hun persoonlijke interesses, verlangens en talenten. Dat zijn de randvoorwaarden om je mens te kunnen voelen.

Mensen met dementie willen leven en ertoe doen. Samen zoeken we naar manieren binnen de persoonlijke leefwereld waarop dat kan. De mens staat centraal, de rol van patiënten gaat naar
de achtergrond, waarbij we de dementie niet uit het oog verliezen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor ander sociale rollen, neemt het gevoel mens
te zijn toe en groeit zelfvertrouwen.

Een gastspreker van Sint Jozefoord komt ons vertellen over ‘Betekenisvol leven’.

25 juni: Een gezonde leefstijl met dementie

Een gezonde leefstijl kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met dementie. Het is belangrijk om zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk actief te blijven.

Gastsprekers zijn: Manon van Alphen, diëtiste en Amy van de Wiel, beweegagoog bij Sint Jozefoord

In juli en augustus is er géén Dementiecafé i.v.m. de vakantie.

24 september: Mantelzorgondersteuning van Farent

Farent is de welzijnsorganisatie van regio ’s-Hertogenbosch. Deze avond komt de mantelzorgconsulent uit ons werkgebied kennis met u maken en uitleg geven waar Farent u kan ondersteunen als mantelzorger.

Onze gastspreker is Erika Nagy van Farent.

22 oktober: Omgaan met gedragsverandering

Bij dementie spelen gedragsveranderingen vaak een grote rol. Mensen met dementie gaan zich vaak anders gedragen dan voorheen. Hoe kun je omgaan
met het veranderende gedrag van een naaste? Ga je er tegenin, beweeg je juist mee? En hoe doe je dat dan?

Psycholoog Bianca Peters gaat graag met u in gesprek over wat mensen met dementie en gedragsveranderingen in de basis nodig hebben in het contact in de verschillende fasen van dementie.

26 november: Gezellig samen zijn

Deze avond nodigen we iedereen die ons Dementiecafé al eens bezocht heeft uit voor een gezellig samenzijn. We zorgen voor een hapje en een drankje in een gezellige sfeer. Dit om de
verbinding met elkaar te versterken.

Graag kijken we met u terug op de afgelopen bijeenkomsten en horen we van u welke tips en tops u voor ons heeft.

Aanmelden voor deze avond kan tot 11 november via clientenservice@jozefoord.nl.

In december is er géén Dementiecafé i.v.m. de vakantie.