Depressie

Een depressie kenmerkt zich door aanhoudende somberheid en prikkelbaarheid. Bij ouderen uit de depressie zich meestal niet in extreme somberheid en een leeg gevoel, maar is de stemming over het algemeen rustig en lusteloos. Vaak zien ouderen hun sombere gevoel als ‘logisch’, aangezien ze in hun leven al veel hebben meegemaakt. Verdriet en rouw door het verlies van dierbaren om hun heen en het verminderen van de sociale contacten zijn daar voorbeelden van.

Terug naar de begrippenlijst