Domotica

Domotica staat voor elektronische communicatie tussen verschillende elektrische toepassingen in de woonomgeving ten behoeve van bewoners. Zo worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere bezigheden makkelijker gemaakt door elektrische apparaten en netwerken. Voorbeelden van domotica zijn: leefcirkels (een leefcirkel bepaalt met behulp van een sensor waar bewoners naartoe kunnen en welke deuren open gaan), valdetectie (valdetectie geeft een seintje als er beweging is buiten het bed van een bewoner), persoonsalarmering, maar ook automatische ventilering, zonneschermbediening en een automatische dag- en nachtdetectie van het licht.

Terug naar de begrippenlijst