Euthanasie

Euthanasie is het actief beëindigen van een leven door een ander. In Nederland is euthanasie, onder strikte regels, toegestaan. De euthanasiewet benoemt de voorwaarden waaronder euthanasie mogelijk is. De zorgvuldigheidseisen waar een euthanasie aan moet voldoen zijn:

  • Vrijwillig en weloverwogen verzoek door de patiënt
  • het lijden is uitzichtloos
  • De patiënt is goed ingelicht
  • Er is geen redelijke andere oplossing
  • Een tweede arts geeft ook goedkeuring
  • De euthanasie wordt medisch zorgvuldig uitgevoerd

Terug naar de begrippenlijst