Geriater

Een geriater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Hij kijkt naar de gevolgen van de verschillende aandoeningen én de medicijnen die hiervoor gebruikt worden. Ook onderzoekt hij of klachten een gevolg kunnen zijn van medicijnen en wat hieraan te doen is.

Terug naar de begrippenlijst