Hospice

Een hospice is een instelling, gespecialiseerd in terminale zorg. Een hospice heeft een huiselijke sfeer, terwijl er toch zorg en hulp aanwezig is. Iemand komt in aanmerking voor verblijf in een hospice als de levensverwachting korter dan drie maanden is.

Terug naar de begrippenlijst