Incontinentie

Incontinentie betekent dat urine of ontlasting niet opgehouden kan worden. Bij onvrijwillig urineverlies wordt gesproken van urine-incontinentie. Incontinentie voor ontlasting wordt fecale incontinentie genoemd.

Terug naar de begrippenlijst