Informatie voor bewoners en familie

Update 31-10-2022

Binnen Sint Jozefoord volgen we de maatregelen en protocollen van het RIVM en afspraken die we als zorgorganisaties in de regio maken. Uiteraard houden we ook altijd het welzijn van onze cliënt in het oog.

Mocht een cliënt verdacht worden van besmetting met het coronavirus, dan nemen wij persoonlijk contact op met de naasten. In afwachting van de uitslag van de pcr-test wordt indien mogelijk kamerisolatie toegepast.

Huidige maatregelen
We houden ons bij Sint Jozefoord natuurlijk aan de algemene richtlijnen gelden, zoals deze in heel Nederland gelden:

  • Was uw handen vaak
  • Hoes en nies in uw elleboog
  • Klachten? Blijf thuis en doe een test?
  • Zorg voor voldoende frisse lucht
  • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Daarnaast blijven we ons houden aan een aantal maatregelen (conform richtlijnen van het RIVM) rond isolatie bij positieve test. De richtlijnen hiervoor vindt u onderaan deze pagina.

Houd rekening met elkaar
Houd afstand als iemand daar om vraagt. En respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand ervoor kiest wél een mondneusmasker te dragen.

Tot slot
Heeft u opmerkingen of vragen? Laat het weten aan uw EVV’er of vul het antwoordformulier in op de website.