Informatie voor bewoners en familie

Update 1 juli 2021

Samen stoppen we corona. Daarom vragen we u de volgende richtlijnen te volgen bij het bezoeken van Sint Jozefoord.

Boven alle maatregelen vragen we dit: heeft u, als familie, twijfel over uw gezondheid: kom niet op bezoek. Alleen samen zorgen we voor het welzijn van de bewoners, andere cliënten, uzelf en onszelf!

Deze basisregels blijven gelden
– 1,5 meter afstand bewaren;
– goede (hand-)hygiëne;
– bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen.

Bezoekers
– Registratie bij binnenkomst is weer verplicht dus iedereen dient via de hoofdingang naar binnen te gaan.
– Het dragen van een mondkapje is verplicht als u zich verplaatst binnen Sint Jozefoord. Dit geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar. Als u zit mag het mondkapje af,
ook wanneer u op de kamer van een bewoner bent, mits de afstand van 1,5 meter wordt aangehouden.
– Eten en drinken op de kamer van de bewoner is toegestaan.
– Als u in contact bent geweest met een positief geteste persoon, wordt u verzocht niet op bezoek te komen.

Restaurant
– Het terras van het restaurant en het restaurant zijn tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur opengesteld voor bewoners en hun bezoek.
– De afstand van 1,5 meter onderling dient bewaard te worden. Het is mede daarom niet de bedoeling tafels en/of stoelen te verschuiven.
– Per bezoek geldt een maximum van 3 bezoekers per bewoner met een maximum van 4 personen per tafel.
– Er geldt een maximum van 30 bezoekers voor het restaurant. Het is niet de bedoeling
tafels en/of stoelen te verschuiven; groepsvorming wordt voorkomen.
– Als u zit en voor het nuttigen van een consumptie mag het mondkapje af.

Afdeling in isolatie of (preventieve) quarantaine
Als u of uw woongroep/afdeling in isolatie zit, kunt u 1 bezoeker per dag ontvangen. Deze krijgt via Sint Jozefoord volledig beschermende kleding.

Bij preventieve quarantaine van een woongroep of afdeling geldt de gewone bezoekersregeling zoals hierboven beschreven. 

Preventieve quarantaine betekent dat iemand op de afdeling blijft en in huis nergens naar toe gaat. Iemand in isolatie blijft op de kamer, de overige bewoners op die afdeling blijven dan in preventieve quarantaine. Alleen naar buiten voor een wandeling mag wel, maar zonder contact met anderen.

Tot slot
Heeft u opmerkingen of vragen? Vul dan het antwoordformulier in op de website of geeft het telefonisch of via de mail door via uw contactpersoon.