Informatie voor bewoners en familie

Update 17 december 2020

Samen stoppen we corona. Daarom vragen we u de volgende richtlijnen te volgen bij het bezoeken van Sint Jozefoord.

Boven alle maatregelen vragen we dit: neemt u alstublieft alle (hygiëne) richtlijnen in acht, neem uw verantwoordelijkheid, draag een mondkapje en houdt afstand! Heeft u, als familie, twijfel over uw gezondheid: kom niet op bezoek. Alleen samen zorgen we voor het welzijn van de bewoners, andere cliënten, uzelf en onszelf!

Bezoekersregeling aangepast

Helaas heeft ook Sint Jozefoord te maken met een toenemend aantal Covid-19 besmettingen. Om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen is de bezoekregeling aangepast.

Vanwege de decembermaand is besloten dat bewoners meer verschillende bezoekers van een gezin mogen ontvangen. Dit houdt in dat naast de drie vaste contactpersonen ook andere eigen kinderen en hun partners op bezoek mogen komen. De regel van maximaal 2 bezoekers per dag blijft bestaan, inclusief kinderen ongeacht de leeftijd. Dit betekent dat een bewoner bijvoorbeeld in de ochtend een dochter kan ontvangen en in de middag een zoon, of een zoon/dochter met partner op 1 moment per dag.

Op deze manier is het mogelijk dat bewoners met grote gezinnen al hun naasten kunnen ontmoeten, verspreid over de komende weken. Tijdens de Kerstdagen en Oud– en Nieuwjaar geldt dezelfde regeling.

Daarnaast blijft anderhalve meter afstand houden, handen wassen en een mondkapje gebruiken uiteraard gehandhaafd!

Afdeling in isolatie of (preventieve) quarantaine

Als u of uw woongroep/afdeling in isolatie zit, kunt u 1 vaste bezoeker ontvangen. Deze krijgt via Sint Jozefoord volledig beschermende kleding.

Bij preventieve quarantaine van een woongroep of afdeling kunt u uw drie vaste bezoekers blijven ontvangen, maximaal twee per bezoek, zoals hierboven ook beschreven. 

Richtlijnen algemeen

Voor uw eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van uw medebewoners, doen we een groot beroep op u om de regels en richtlijnen goed op te volgen. 

Er geldt een dringend advies om niet buiten de poort te gaan. Een wandeling op het terrein van Sint Jozefoord kan natuurlijk wel. We kunnen en willen het niet verbieden maar vinden het onverstandig om buiten de poort in intensief contact te zijn met anderen. We gaan ervan uit dat alle regels in acht worden genomen als het toch gebeurt. Als we daaraan twijfelen kan Sint Jozefoord bij terugkomst besluiten tot preventieve quarantaine ter bescherming van de overige bewoners.

Preventieve quarantaine betekent dat iemand op de afdeling blijft en in huis nergens naar toe gaat. Iemand in isolatie blijft op de kamer, de overige bewoners op die afdeling blijven dan in preventieve quarantaine. Alleen naar buiten voor een wandeling mag wel, maar zonder contact met anderen.

Looproute: (klik hier voor vergroting)

Overige maatregelen

  • Iedereen die zich verplaatst buiten de afdeling draagt een mondkapje. Dit geldt ook voor bewoners.
  • Contact tussen bewoners van verschillende afdelingen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Dit betekent dat Welzijn & Recreatie weer op de afdeling activiteiten organiseert, gymmen per afdeling gebeurt en de yoga tijdelijk stopgezet wordt.
  • De diensten in de Kapel gaan door, maar in (én voor) de Kapel moet iedereen (ook medewerkers) goed letten op het houden van voldoende afstand en een mondkapje dragen.
  • Het restaurant is alleen open voor de maaltijden en koffiemomenten van bewoners van Duyn en Dael en Duynzicht.

Tot slot

We hopen met al deze maatregelen de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat vraagt veel van ons allemaal: van medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familie. Dat betekent dat we weer strenger moeten zijn voor onszelf, en ook dat we anderen erop moeten aanspreken als we zien dat richtlijnen niet worden nageleefd. Zoals al eerder gezegd: alleen samen zorgen we voor het welzijn voor iedereen bij Sint Jozefoord.

Heeft u opmerkingen of vragen? Vul dan het antwoordformulier in op de website of geeft het telefonisch of via de mail door via uw contactpersoon.