Intramurale zorg

Intramurale zorg is zorg “binnen de muren”. Het gaat hier om zorg met een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur. Intramurale zorg wordt geboden in een zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis).

Terug naar de begrippenlijst