Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is een woonvorm, gericht op het creëren van een huiselijke en vertrouwde omgeving, meestal voor mensen met (een vorm van) dementie. Iedere bewoner heeft een eigen appartement of kamer, maar daarnaast is er een (grote) gemeenschappelijke ruimte waar 6 of 8 bewoners met elkaar samen leven. Door de kleinschalige vorm kan er goed ingespeeld worden op de behoeften, gebruiken en wensen van de bewoners.

Terug naar de begrippenlijst