Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel is hersenletsel als gevolg van een ongeval, herseninfarct, ziekte of zuurstofgebrek.

Terug naar de begrippenlijst