Nieuwe reeks Partnercafé Dementie voorjaar 2023

30 januari, 2023

Dementie is een ziekte met een grote impact op het leven. Niet alleen voor diegene die het overkomt, maar ook voor de partner. Partners worden – soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank – ook mantelzorger. Het liefst wil men de partner zo lang mogelijk bij je houden, terwijl de zorg steeds intensiever wordt.

“Doe ik het wel goed?”, “Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende partner?” en “Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?” zijn regelmatig vragen die wij in de praktijk tegenkomen. Er bestaat bij partners behoefte aan uitwisseling van ervaringen met mensen die in een zelfde situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om het eigen verhaal en beleving van de dementie kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met de dementerende partner. Niemand begrijpt u beter dan iemand die in dezelfde situatie zit.

Hierbij willen wij graag aan partners van mensen met dementie die thuis wonen, ondersteuning bieden in de vorm van een partner-gespreksgroep, het zogeheten “Partnercafé”. U wordt in de gelegenheid gesteld te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten. Het kan gevoel van (h)erkenning geven. U kunt saamhorigheid en bemoediging bij elkaar vinden bijvoorbeeld door tips uit te wisselen. Ook kan het leiden tot vriendschap.

Het Partnercafé bestaat uit vijf bijeenkomsten te weten dinsdag 18 april, dinsdag 2 mei, donderdag 25 mei, donderdag 8 juni en donderdag 22 juni 2023. Dit is steeds van 10 tot 12 uur bij Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland. Het is een vaste groep met mensen uit de regio waar de partners met dementie thuis wonen. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en deelname is gratis.

De groep zal begeleid worden door onze casemanager dementie en onze psycholoog. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving waarin in vertrouwen en respect de basis vormt zodat u zich in een ontspannen sfeer kunnen dompelen. Elke keer zal één thema centraal staan, bijvoorbeeld uitleg over ziektebeeld(en), omgang met dementie en het veranderd gedrag, hoe houd je het eigen leven in balans, het acceptatieproces met bijkomende gedachten en emoties en het veranderd sociale leven. Uiteraard is er ruimte voor inbreng.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start op 18 april 2023 om 10 uur.

Graag horen wij van u voor 28 maart 2023 of u belangstelling hebt voor deelname aan het Partnercafé. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar j.pennings@jozefoord.nl.