Osteoporose

Osteoporose, of botontkalking, is een aandoening waarbij de botten, door een structuurverandering, brozer en minder stevig worden. Hierdoor breekt het bot sneller. De aandoening komt veel voor bij mensen boven de 50. Wereldwijd krijgt ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen osteoporose.

Terug naar de begrippenlijst