Cliëntenraad

Sint Jozefoord vindt het belangrijk om te weten hoe de bewoners denken over het beleid en de (nieuwe) ontwikkelingen. De Wet op de Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) regelt de inspraak van cliënten die in zorginstellingen zijn opgenomen. Met cliënten bedoelen we iedereen die om welke reden dan ook met Sint Jozefoord te maken krijgt. Sint Jozefoord heeft daarom een cliëntenraad waarin zowel bewoners en cliënten als familieleden zitten.

De Cliëntenraad wil u graag op de hoogte brengen van het bestaan, de werkwijze alsmede de rechten en plichten van de Cliëntenraad. Om dit werk goed te kunnen doen, heeft de Cliëntenraad uw steun en inbreng nodig.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een overleg-, advies-, en communicatieorgaan van Sint Jozefoord. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. De Cliëntenraad adviseert het bestuur, de directie en leiding en denkt mee over onderwerpen die voor bewoners van belang zijn. De Cliëntenraad handelt daarbij vanuit het perspectief van de bewoners.

Welke onderwerpen behandelt de Cliëntenraad?

Bij gemeenschappelijk belang moet u denken aan zaken als:

 • de kwaliteit van zorg
 • maaltijden
 • hygiëne, gastvrijheid voor bewoners en bezoekers
 • ontspanning
 • wijziging in de organisatie
 • (ver)bouw etc.
 • samenwerking met andere instellingen

Contact met de Cliëntenraad

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in Sint Jozefoord, stuur die dan aan de Cliëntenraad. Uw naam en contactgegevens zijn alleen dan nodig wanneer u een reactie wilt ontvangen. U kunt uw reactie sturen per mail naar: secretarisclientenraad@jozefoord.nl. Uw brief kunt u richten aan: Cliëntenraad Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

De cliëntenraad bestaat uit: 

 • Wilma van Pinxteren, voorzitter
 • Zr. Emmanuela Versantvoort, lid
 • Monique Vos, lid
 • Riet Zwanenberg, secretaris

Aspirant leden zijn:

 • Henk Savelkouls
 • Tiny Schellings
 • Jeanne Schimmel