Waardering cliënten

Cliëntervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het meten van de kwaliteit van zorg. We zijn dan ook erg trots op alle mooie cijfers en waarderingen die cliënten ons geven. De ervaringen van cliënten worden jaarlijks op verschillende manieren opgehaald.

Cliëntervaringen intramuraal
In de intramurale zorg is het welbevinden van de cliënten in kaart gebracht met een nieuwe observatiemethode. Voelt de cliënt zich bijvoorbeeld thuis, krijgt de cliënt voldoende aandacht en wordt de cliënt begrepen in zijn/haar emotie. De nieuwe observatiemethodiek wordt in 2023 geëvalueerd.

Cliëntervaringen extramuraal
Jaarlijks vindt bij de cliënten van de dagbesteding het cliëntervaringsonderzoek plaats. De resultaten laten zien dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn.

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging vindt er voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten over het zorgproces meet. In november en december van 2022 heeft er een meting plaatsgevonden. De PREM-vragenlijst is voor het eerst uitgezet via het digitale cliëntportaal Carenzorgt. Het digitaal versturen van de PREM-vragenlijst wordt in 2023 geëvalueerd.

Zorgkaart Nederland
Cliënten kunnen een beoordeling over de zorg- en dienstverlening van Sint Jozefoord achterlaten op ZorgkaartNederland. Dit is de grote onafhankelijke ervaringssite in de zorg. Sint Jozefoord spant zich in om zoveel mogelijk reviews te verzamelen. Cliënten worden middels flyers, het cliëntblad en social media gevraagd om Sint Jozefoord op de website ZorgkaartNederland te waarderen. We zijn erg blij zijn met alle waarderingen en de mooie complimenten. Bij een negatieve waardering proberen we contact te zoeken en het gesprek aan te gaan met degene die de beoordeling heeft geplaatst.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandSint Jozefoord is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering