Waardering cliënten

Cliëntervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het meten van de kwaliteit van zorg. We zijn dan ook erg trots op alle mooie cijfers en waarderingen die cliënten ons geven. De ervaringen van cliënten worden jaarlijks op verschillende manieren opgehaald.

Cliëntervaringen intramuraal
Jaarlijks vindt het cliëntervaringsonderzoek plaats. Voor de intramurale zorg wordt gebruikgemaakt van een observatiemethode. Een totaaloverzicht van de resultaten volgt nog.

Cliëntervaringen extramuraal
Jaarlijks vindt bij de cliënten van de dagbesteding het cliëntervaringsonderzoek plaats. Voor de dagbesteding is gebruikgemaakt van een vragenlijst. De resultaten laten zien dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn. De respons is gelijk aan vorig jaar (56%).

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging vindt er voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten over het zorgproces meet. In december 2021 heeft er een meting plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van het onderzoek zijn uitgewerkt in bijgevoegde infographic. Ook zijn de resultaten gebenchmarkt met de resultaten van 2020 en landelijk gemiddelde. Op alle onderwerpen is er hoger gescoord. Het aantal deelnemers was echter lager dan afgelopen jaar.

Zorgkaart Nederland
Cliënten kunnen een beoordeling over de zorg- en dienstverlening van Sint Jozefoord achterlaten op ZorgkaartNederland. Dit is de grootste onafhankelijke ervaringssite in de zorg. Sint Jozefoord spant zich in om zoveel mogelijk reviews te verzamelen. Cliënten worden middels een flyer benaderd om Sint Jozefoord op de website te waarderen.

Het aantal waarderingen in 2021 is bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het gemiddelde waarderingscijfer is nagenoeg gelijk gebleven met een 9,2. We zijn erg blij zijn met alle waarderingen en de mooie complimenten. Bij een negatieve waardering proberen we contact te zoeken en het gesprek aan te gaan.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandSint Jozefoord is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering