Waardering medewerkers

Op de website Werken bij Sint Jozefoord is te lezen hoe onze medewerkers het werken bij Sint Jozefoord ervaren. Onze medewerkers krijgen alle ruimte om mee te denken en hun mening te geven. De medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten.

In 2022 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn besproken tijdens de Groet- en ontmoetdagen waar alle medewerkers aanwezig waren. We hebben met alle teams aandacht in de teamplannen voor de belangrijkste aandachtspunten die zijn ingebracht door de medewerkers.