Waardering medewerkers

Op de website Werken bij Sint Jozefoord is te lezen hoe onze medewerkers het werken bij Sint Jozefoord ervaren. Onze medewerkers krijgen alle ruimte om mee te denken en hun mening te geven. De medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten.

In 2022 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn besproken op de Groet- en ontmoetdagen waar alle medewerkers aanwezig waren. Alle teams hebben aandacht in hun teamplannen voor de belangrijkste punten uit het onderzoek.