Waardering medewerkers

Op de website Werken bij Sint Jozefoord is te lezen hoe onze medewerkers het werken bij Sint Jozefoord ervaren. Onze medewerkers krijgen alle ruimte om mee te denken en hun mening te geven. De medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten.

In december 2021 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn geanalyseerd en vertaald naar een verbeterplan.