Opvolging klachten

Als een cliënt niet tevreden is over de zorgverlening bij Sint Jozefoord, dan horen wij dit graag. Een klacht is voor ons een kans om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Informatie over hoe wij met klachten omgaan, is te vinden in onze klachtenbrochure en de uitgebreide klachtenregeling. Er is een aparte klachtenregeling voor de inzet van onvrijwillige zorg. Leest u ook onze procedure rond klachten en onvrede, aanvulling: voor cliënten die niet onder de WZD vallen, is er ook een interne vertrouwenspersoon. Deze rol valt samen met de interne klachtenbemiddelaar.

In 2023 zijn er geen formele klachten ingediend.