Missie en visie

Missie

Sint Jozefoord biedt wonen, welzijn en zorg aan ouderen met een zorgvraag en zorgt voor een thuis vanuit een eigen traditie, waarin er voor een ieder ruimte is voor zijn of haar eigenheid. Respect voor elkaar en voor elkaars leefwereld staat hierin voorop.

Visie

Sint Jozefoord heeft haar wortels liggen in het katholieke geloof en kent mede daardoor een unieke positie. Vanuit dit kader biedt Sint Jozefoord goede zorg en ondersteuning aan religieuzen, geassocieerden en niet-religieuzen zowel binnen het complex aan de Duyn en Daelseweg als in de omgeving. De zorg en ondersteuning wordt geboden binnen de visie dat de kwaliteit van het leven centraal staat; dat bewoners en cliënten zo lang mogelijk actief blijven, gestimuleerd worden dat te doen wat zij nog kunnen.

Vanuit haar unieke positie wil Sint Jozefoord sociaal ondernemen, waardoor een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd wordt. Openheid naar en verbondenheid met de omgeving staat dan ook hoog in het vaandel.

Waarden

In de ambitie, de missie en de visie van Sint Jozefoord staan de volgende waarden centraal.

  • Verbondenheid: het belang van het sociale netwerk van de bewoner wordt erkend en hier wordt naar gehandeld. Het streven is een optimaal welbevinden van de bewoner op het sociale, lichamelijke en geestelijke vlak.
  • Kwaliteit: Sint Jozefoord staat voor kwaliteit. De gewenste hoge kwaliteit wordt mede bereikt door open te staan voor veranderingen en op een vernieuwende wijze te werken. De inzet, tevredenheid en samenwerking van alle medewerkers is van het hoogste belang.
  • Gelijkwaardigheid: iedereen bij Sint Jozefoord is gelijkwaardig aan elkaar. De bewoner heeft de vrijheid zijn of haar eigen keuzes te maken, waarbij respect voor de medebewoners voorop staat.
  • Kleinschalig: de kracht van Sint Jozefoord schuilt in haar kleinschaligheid. Door deze kleinschaligheid kan persoonlijke zorg geboden worden, waarbij de bewoner te allen tijde voorop staat. Groot zijn in kleinschaligheid is het devies.