Parkinson

De ziekte van Parkinson is een is een hersenaandoening waarbij hersencellen verloren gaan die verantwoordelijk zijn voor bewegingen. De ziekte kan voor veel verschillende klachten zorgen waaronder trillen (tremor) van handen, benen, kin of tong, trager bewegen, problemen met het starten van bewegen, stijfheid van spieren, evenwichtsproblemen en houdingsproblemen.

Terug naar de begrippenlijst